Logo Dobra-terapia

Katarzyna Selwa|Gabinet Rehabilitacji
tel. 666 826 600

Regulamin zakupu usług

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin – Regulamin sprzedaży internetowej karnetów promocyjnych na specjalistyczne zajęcia ruchowe wraz z konsultacją.
 2. Organizator – Dobra Terapia Katarzyna Selwa z siedzibą przy ulicy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, nr 1, 35-210, Rzeszów, NIP: 5170287204.
 3. Zajęcia – Spotkania ruchowe online (poprzez platformę skype).
 4. Uczestnik– osoba fizyczna, która na podstawie zakupionego karnetu nabywa możliwość uczestnictwa zajęciach oraz konsultacji indywidualnej.

http://www.dobraterapiarzeszow.pl/.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady nabywania karnetów na zajęcia
 2. Sprzedaż online prowadzi organizator.
 3. Zapłata za promocyjne zajęcia odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu przelewu elektronicznego.
 4. Ceny podane przy każdym bilecie i karnecie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi należne podatki oraz są wiążące w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 5. Uczestnik dokonując zakupu biletu lub karnetu zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu.

 

§ 3

Zasady nabywania karnetu

 1. Liczba biletów na dane Wydarzenie jest ograniczona.
 2. Uczestnik po potwierdzeniu przyjęcia płatności, kontaktuje się pod podany numer z organizatorem w celu ustalenia szczegółów. Numer 666826600, to numer organizatora.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania karnetu

 1. Karnet upoważnia Uczestnika do udziału w 4 zajęciach, 1 promocyjnej konsultacji fizjoterapeutycznej 1-1, oraz 1 teoretycznym spotkaniu online.

 

§ 5

Zasady nabywania karnetów

 1. Liczba karnetów jest ograniczona i ich sprzedaż trwa do wyczerpania puli.
 2. Karnety promocyjne można kupić online za pośrednictwem strony internetowej Organizatora http://www.dobraterapiarzeszow.pl/.
 3. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację dotyczące dalszego postępowania (jak wyżej - kontakt telefoniczny).
 4. Karnet jest imienny. Z jednego karnetu może korzystać tylko jedna osoba.
 5. Niewykorzystane zajęcia można odrobić, jeśli nieobecność jest zgłoszona do 24h godzin przed zajęciami.
 6. Karnety są ważne 6 tygodni od dnia zakupu i nie podlegają zwrotowi.
 7. Promocja ważna do końca lutego 2022, organizator może wydłużyć okres jej trwania.

 

 

§ 6

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące umowy nabycia karnetów lub/i biletów Kupujący może składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie elektronicznej na adres dobraterapia.rzeszow@gmail.com.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Kupującego oraz adres e-mail Kupującego.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez organizatora.

 

§ 7

 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Kupującego jest Organizator.
 2. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w obowiązującym prawie.
 3. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo nieograniczonego dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania lub usunięcia.
 4. Sprzedający przekazuje operatorowi systemu płatniczego dane osobowe Kupującego i zezwala na ich wykorzystanie w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupującego w ramach systemu sprzedaży online biletów, a także w celu wypełnienia przez operatora systemu płatniczego obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności.

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin Organizator udostępnia za pośrednictwem strony internetowej https://www.dobraterapiarzeszow.pl/
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie zajęć.
 3. Terminy zajęć ustala organizator, spotkania 1-1, ustalane są indywidualnie.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2022r.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.

Zamknij